Solvency II – nareszcie z nami

Po wielu latach opóźnień i niepewności europejskie zakłady ubezpieczeń po raz pierwszy złożyły sprawozdania finansowe zgodne ze standardem Solvency II.

Nasz aktuariusz brał i nadal bierze udział we wdrażaniu Solvency II w zakładach ubezpieczeń, specjalizując się w modelach obsługujących Standard Formula, oraz pracując nad Partial Internal Model w Wielkiej Brytanii.


Comments are Closed